Голямо състезание

Декларация за поверителност в онлайн галерията за пазаруване в съответствие с GDPR

Важи от 25.5.2018

Начинание

Благодариме, че използвате услугите на нашата галерия за пазаруване ShipGRATIS.bg. В рамките на нашите услуги за вас усигуряваме сортимент стоки от цяла Европа и Азия, които не може лесно да намерите на други места.

За да гарантираме доставката на поръчаните стоки в галерията ни, трябва да събираме и обработваме вашите лични данни за обработка на поръчките. За да може ефективно да ви информираме за новите оферти в нашия каталог, обработваме и други Ваши лични данни с Ваше съгласие. Същевременно е и винаги ще бъде важно безопасието и защитата на личните ви данни. Целта на този документ е транспарентно да обясним, как и защо съхраняваме, обработваме и използваме личните Ви данни и едновременно да обясним, какви мерки за контрол са на ваше разположение в рамките с вашите права за защита на личните ви данни.

 

АДМИНИСТРАТОР

ATELI“ е оператора на онлайн галерията за пазаруване PoštovnéZDARMA.cz и нейните други езикови мутации, компанията Ateli, s.r.o., със седалище в Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Česká Republika с адрес за кореспонденция на Moravská 854/2, Plzeň.

 

GDPR

Принципите за обработка на данни за клиенти на ATELI се издават в съответствие с Нареждане 2016/679 на Европейския съюз за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни (съкратено като "GDPR").

ATELI декларира, че спазва всички правила в съответствие с гореспоменатото нареждане на Европейския съюз. Законовите разпоредби, уреждащи защитата на личните данни, са законовите разпоредби, които са част от чешкия правов ред, включително съответните международни договори и законодателството на Европейския съюз и се отнасят до защитата на личните данни.

Представител и чувствителна лична информация

ATELI няма определен служител по защита на данните, тъй като не се изисква от закона. Ние не обработваме и не съхраняваме никакви чувствителни лични данни или номера на кредитни карти.

 

Обхват на дейността на ATELI

АТЕЛИ е компания, предлагаща на своите клиенти доставка на стоки от доставчици на стоки от EС и извън ЕС, особено Чешката република и Китай, за които използва своите подизпълнители.

Обхватът на предлаганите услуги може да се промени с течение на времето. В случай на промяна и новите услуги окажат значително влияние върху тази политика, ATELI ще актуализира тази политика.

Как събираме личната информация, по каква причина и за какъв период време събираме?

Събираме лични данни по следните начини:

 1. Чрез създаването на клиентски профил за възможност за по бързо пазаруване – по причина на законен интерес ( влизането в профила е възможно ръчно, чрез Facebook, Google или по желание с помощта на билет, имейл или телефон) до анулиране на профила.
 2. Доброволно абониране за състезателния бюлетин – по причина на легитимен интерес, тоест включване в абонирането на състезателния бюлетин за неопределен период за случай на евентуална проверка от ÚOOÚ
 3. Изпращане на поръчката – по причина на изпълнение на договора за посредничество на продажба – съхраняваме данните минимално 10 години, в случай на евентуално докладване на данъчната администрация
 4. Плащане на поръчката – по причина на легитимен интерес - съхраняваме данните минимално 10 години, в случай на евентуално докладване на данъчната администрация.
 5. Изпращане на въпрос/билет на наш имейл или с помощта на клиентския сервис( билет и отговор на билет) – по причина на легитимен интерес съхраняваме данните минимално 10 години, в случай на евентуална проверка на ČOI, ÚOOÚ.
 6. Изпращане на рецензия на продукт – по причина на легитимен интерес - получаване на обратна връзка за продукт и възможности за публикация на такава рецензия до нейното изтриване на ваше желание.
 7. Изпращане на коментар към дискусия на продукта - по причина на легитимен интерес - получаване на обратна връзка за продукт и възможности за публикация на такава рецензия до нейното изтриване на ваше желание
 8. Изпращане на клиентски рейтинг на нашите услуги - по причина на легитимен интерес – получаване на обратна връзка на нашите страници и възможности за публикация на такъв рейтинг до неговото изтриване на ваше желание.
 9. Изпращане на рекламация на продукти - по причина на легитимен интерес - съхраняваме за период от време мин. 10 години в случай на евентуална проверка от ČOI, ÚOOÚ
 10. Оценка на отговора на вашия билет – по причина на легитимен интерес - съхраняваме за период от време мин. 10 години в случай на евентуална проверка от ČOI, ÚOOÚ
 11. Обаждане на наша информационна връзка - по причина на легитимен интерес - съхраняваме за период от време мин. 10 години в случай на евентуална проверка от ČOI, ÚOOÚ
 12. Посещаване и използване на уеб страниците - анализи, измервателни пиксели - за необходимото време от 30 дни или повече за целите на анализа на трафика, функционалността на сайта, измерване на ефективността на рекламните кампании, т.е. поради легитимен интерес

Какви лични данни съхраняваме?

Личните данни съхраняваме по следните начини:

 1. Чрез създаване на клиентски профил – Име, Фамилия, Имейл, Дата на раждане, Пол, Google ИД (при регистрация чрез Google), Facebook ИД (при регистрация чрез Facebook)
 2. Доброволна регистрация за състезателния бюлетин – Имейл адреса, Име, Фамилия, Пол, ИП адрес, записване и отписване за абонат
 3. 3.Изпращане на поръчка – данни за фактурация и адрес, адрес за доставка, Име, Фамилия, Имейл, телефонен номер
 4. Плащане на поръчката – номер на банковата сметка, адрес на paypal сметката, последното четиричислие на кредитната карта, ако е изписано в банковия отчет, подобни номера не съхраняваме нито не обработваме.
 5. С изпращане на въпрос на вашия имейл или с помощта на клиентския сервис (билет и отговор на билет) – Име, Фамилия, имейл или ИД на регистрирания клиент, въпрос, допълнение към въпроса.
 6. С изпращане на рецензия към продукта – Прякор, ИД на клиента, оценка на коментара,прикачена фотография по избор
 7. С изпращане на въпрос в дискусята на продукта - Име, Фамилия, Имейл, текст на коментаря
 8. С изпращане на оценка на нашите служби - Име, Фамилия, Имейл, текст на оценката
 9. Изпращане на рекламацията на продукта – номера на сметката изписан до рекламацията, личните данни изписани до рекламацията, адрес за връщане на парична сума с пощенски запис
 10. Оценка на отговора на Вашия билет – номер на билета, оценка за доволствие, ИП адрес, писмена оценка.
 11. С обаждане в нашata инфо линия – дата, време на обаждането, опис на най важните информации от разговора, номера на поръчката
 12. С посещението и използването на страниците - бисквитки повече информация тук.
 1. K čemu osobní údaje shromažďujeme?

Съхраняваме по високо показаните данни за тези цели:

1.За основните функции на количката, клиентскя профил, маркетинг, ремаркетинг, проследяване на продажните канали, бисквитки за анализ на продажните канали, аналитични функции (особенно бисквитки)
2. За изпълнение на поръчката, данъчни цели, възможността за бъдеща рекламация на продуктите и последващата възможност за документиране на доклада на държавната и проверяващите органи (адрес, телефон, електронна поща, данни за фактуриране)
3. Индивидуални оферти - картички за рождени дни, празници (бисквитки, дата на раждане)
4. Маркетингови цели - Състезателен бюлетин (имейл адрес)
5. Частите на страници и обратна връзка на другите посетители (данни, вградени в рецезиите, дискусии на продукта)
6. Бъдеща комуникация и история на поръчките (билети)


Вашите права и предпочитания

 1. Право на достъп - Можете да се свържете с нас по всяко време, за да ви съобщим кои данни обработваме за вас, а за регистрираните клиенти тази функция ще бъде налице в администрацията на GDPR профила
 2. Право на поправка - Можете да ни помолите да променим или актуализираме личната информация, ако е неточна или непълна
 3. Право за изтриване - Можете да поискате по всяко време да изтриеме личните ви данни
 4. Право на ограничаване - правото да изисквате временно или окончателно да прекратим обработването на цялата или част от вашата лична информация
 5. Право на възражение -възможност винаги да подадете възражение, да обработваме личните ви данни на основания, свързани с вашия конкретен случай, правото на възражение срещу обработването на лични данни за целите на директен маркетинг
 6. Право на преносимост на данни - правото да поискате копие на личните ви данни в електронен формат и правото да предадете тези лични данни на служба на друга страна
 7. Право да не бъдете предмет на автоматично решаване - правото да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматизирано вземане на решения, включително и профилиране, ако решението би имало правно действие или води до подобно значителен ефект.

Съхраняване  и изтриване на личните данни

Личните данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира доставката на вашата поръчка от предприемача и последователния сервис и по причина на легитимни и основни бизнес цели, например подръжка на интернетовия портал за пазаруване,бизнес решенията за нови функции и менюта, базирани на данни, изпълнение на нашите правни задължения и разрешаване на спорове. Някои от личната информация, се запазва толкова дълго, докогато сте потребител портал ShipGratis.bg

.

На ваше желание, ние ще изтрием или анонимираме личната информация, така че да не ви виждаме, но ако не сме по закон задължени да запазим определена лична информация, включително в следните случаи:

 • Ако, във връзка с Вашия профил, има нерешени въпроси, като чакаща поръчка, жалбата, нерешен проблем в билета или ČOI или друг контролен орган или висящи съдебни спорове или искове, на необходимата лична информация ще бъде запазена, докато се реши проблемът.
 • Там, където е необходимо да се запазят личните данни въз основа на правни, данъчни, одиторски и счетоводни задължения, ние запазваме необходимите лични данни за времето изисквано от приложимото законодателство и / или
 • Когато това е необходимо поради нашите легитимни законни бизнес интереси, като предотвратяване на измами или поддържане на безопасността на нашите потребители

 


Полезни връзки

Можем да показваме съдържание, свързано със сайтове на трети страни. Ние не сме отговорни за процедурите и съдържанието на трети страни в областта на личните данни, или ние нямаме контрол над тях. Ако кликнете върху връзка na трета страна (обикновено видеоклип на YouTube), моля, обърнете внимание, че преставате да използвате портала и предоставените от вас лични данни вече няма да бъдат обхванати от тези правила. Моля, прочетете правилата за поверителност на тези компании, за да видите по какъв начин събират и обработват личната ви информация.

 

Поддържане на личната ви информация в безопасност

Имаме ангажимент да защитаваме личните данни на нашите потребители. Въвеждаме подходящи технически и организационни мерки за защита на сигурността на личните данни. Имайте предвид обаче, че никоя система не е напълно безопасна. Въведохме различни принципи, включително псевдонимация, криптиране, достъп и съхранение, които предотвратяват неавторизиран достъп и излишно задържане на лични данни в нашите системи.

Защитата на потребителските акаунти предоставя парола, затова ви препоръчваме да използвате уникална и силна парола, да ограничите достъпа до вашия компютър и браузър и да излезете от системата, когато излезете от портала.

 

Промени в политиката за поверителност

Понякога може да правим промени в тази Политика за поверителност.

Ако направиме съществени промени в тези Политика, ние ще ви предупредим за тези промени при обстоятелствата, например чрез забележимо известие или по електронна поща. Можем да ви предупредим предварително.

Ето защо не забравяйте да прочетете внимателно това предупреждение.

 

 

Връзки за контакти

Ако имате въпрос или искане относно личната ви информация, можете да се свържете с бюрото за помощ

Клиентски сервис

Или писмено в адреса за кореспонденция ATELI (администратор на лични данни):

 

Ateli, s.r.o.

Moravska 854/2

312 00 Plzeň

Česká republika

 

Обработчици на лични данни

Транспортни фирми

 • Česká Pošta, s.p. (v rozsahu nutném pro úspěšné doručení zásilky, tedy typicky celá doručovací adresa, telefon, e-mail)

Доставчици

 • ATELI Стоки, s.r.o. (До степента, необходима за успешното изпълнение на пратката, т.е. обикновено пълен пощенски адрес, телефон, електронна поща)
 • SoundAsia (Китай) TECHNOLOGY CO., LTD (до степента, необходима за успешното изпълнение на пратката, т.е. обикновено пълен пощенски адрес, телефон, електронна поща)Маркетинг, реклама

 • Facebook Ireland Ltd (бисквитки, анализ)
 • Google Ireland Ltd (бисквитки, анализ)
 • Seznam.cz, a.s. (бисквитки)

Девелпомент, поддръжка, хостинг

 • ATELI Development, s.r.o. (До степента, необходима за развитието и поддържането на системата, решения на андстандартни изисквания на клиентите, анализ на проблемите и т.н.
 • VSHosting s.r.o.(до степента, необходима за разработването и поддръжка на системата)
 • WEDOS Internet, a.s.(до степента, необходима за разработването и поддръжка на системата)