Голямо състезание

Продавачът ЛЕВНО мести склада, пратката ще се забави 4-5 дни. Благодаря за разбирането.

Защита на интелектуалната собственост

  • Бихме искали да Ви информираме, че в борбата срещу нарушенията на интелектуалната собственост се наблюдава промяна. В Брюксел с участието на представители на Европейската комисия се подписаха два меморандума, а именно Меморандумът за разбирателство за фалшиви продукти от 21.6.2016 и Меморандумът за разбирателство относно онлайн рекламата и правата на интелектуална собственост от 25.6.2018.
  • Тъй като виртуалната галерия www.shipgratis.bg насърчава политика на пълна транспарентност и спазване на закона в рамките на която се стреми по всякакъв начин да предотврати нарушаването на правата върху интелектуалната собственост, тя приветства тази инициатива и е съгласна с идеите на тези меморандуми и насърчава Процедури за уведомяване и изключване и проактивни и предпазни мерки, декларирани в меморандума.
  • Всеки, който се срещне с нарушение на правата върху интелектуална собственост във виртуалната галерия www.shipgratis.bg, може да , попълни формуляра по-долу. Това ще помогне да се идентифицират и накажат тези, които нямат респект към правата на другите.
  • Виртуалната галерия www.shipgratis.bg не е в съответствие с член 14 от Директива 2000/31 / ЕС относно електронната търговия и Закон № 480/2004 Sb. отговорна за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост във виртуалното си пространство, ако не знае за тези нарушения.


Контакт

Информация за интелектуалната собственост

* Задължителни полета