Голямо състезание

Продавачът ЛЕВНО мести склада, пратката ще се забави 4-5 дни. Благодаря за разбирането.

Опции за анулиране на поръчката и отказ от договора

Опции за анулиране на поръчката и оттегляне от договора

Поръчката може да бъде анулирана
Не е възможно да се анулира поръчката, ако не е надвишен максималният срок за изпращане на поръчката
Не е възможно да се откажете от договора, ако не бъде надвишен максималният срок за доставка на поръчката
Възможно е да се откажете от договора
Създаване на поръчка. Получено потвърждаващо съобщение за получаване на поръчката
Обработка на пратката. Промяна на състоянието на пратката на "В обработка"
Начало на доставка - получаване на потвърждаващо съобщение и начало на изпращане
Доставка на продукта до купувача (според информацията за проследяващия номер)
Край на периода за отказ от договора - 15-ия ден след доставката на продукта

Най-често задавани въпроси:


Защо не е възможно анулиране на поръчката или отказ от договора в определени периоди от време?
  • В оранжевата секция поръчката не може да бъде анулирана, защото вече се обработва физически, това означава, че е пакетирана, предадена на превозвача и т.н., така че не може да бъде анулирана, защото вече не може да бъде предотвратено изпращането й.
  • По закон не е възможно да се откажете от договора в жълтия период, тъй като поръчката все още не е доставена, т.е. стоките не са приети от купувача. Процесът на доставка вече не може да бъде спрян.

Какво ще се случи ако максималните срокове не са спазени?
  • В случай, че продавачът не спази максималния срок, т.е. срокът за изпращане на поръчката или срокът за доставка на поръчката, купувачът има право да се откаже от договора. Максималните срокове са дадени за всеки продукт и в точка 5.2. на търговските условия на продавачите.