Голямо състезание

Опции за анулиране на поръчката и отказ от договора

Опции за анулиране на поръчката и оттегляне от договора

Поръчката може да бъде анулирана
Не е възможно да се анулира поръчката, ако не е надвишен максималният срок за изпращане на поръчката
Не е възможно да се откажете от договора, ако не бъде надвишен максималният срок за доставка на поръчката
Възможно е да се откажете от договора
Създаване на поръчка. Получено потвърждаващо съобщение за получаване на поръчката
Обработка на пратката. Промяна на състоянието на пратката на "В обработка"
Начало на доставка - получаване на потвърждаващо съобщение и начало на изпращане
Доставка на продукта до купувача (според информацията за проследяващия номер)
Край на периода за отказ от договора - 15-ия ден след доставката на продукта