Голямо състезание

Ние сме виртуална галерия - четете повече


 • Ние сме виртуална галерия
 • Атели s.r.o. е оператор на виртуалната галерия ShipGRATIS.bg, която не е електронен магазин а бизнес платформа, която предоставя виртуално пространство и посредничи за частични услуги на своите потребители, които са физически и юридически лица от цял свят.

 • Понятия
 • Оператор - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, със седалище Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Чехия, вписано в търговския регистър, воден в Окръжния съд в Plzeň, раздел C, вложка 27472.
 • Потребител - физическо или юридическо лице, което има договор за услуги с оператора. В зависимост от вида на потребителския акаунт, потребителят може да действа като: Продавач, Купувач, Партньор, Блогър, Превозвач и други
 • Продавач - физическо или юридическо лице, което има Договор за услуги с оператора (потребителски акаунт Продавач) в съгласие с Общите условия - услуги на виртуална галерия повече подробности тук и Споразумение за предоставяне на виртуално пространство в съответствие с условията на Marketplace.
 • Купувач - физическо или юридическо лице, което има Договор за услуги с оператора (потребителски акаунт на Купувача) съгласно Общите условия - услуги на виртуалната галерия.
 • Политика за гаранция на удовлетвореността на Купувачите - сборник от правила, чрез които виртуалната галерия ShipGRATIS.bg гарантира, че потребителите, действащи в ролята на Продавача, настройват своите процеси, така че потребителите в ролята на Купувачи да получават изгодни и справедливи условия при закупуване на стоки

 • Кой, какво и на кого
 • Продавачът е този, който се интересува от излагане на своите стоки в нашата виртуална галерия и за тази цел отваря акаунт (виртуално пространство, запазено за него), което обслужва. Понастоящем във виртуалната галерия ShipGRATIS.bg са изложени над 150 000 продукта на почти 150 Продавачи.
 • Купувачът е този, който се интересува от закупуване на изложените стоки чрез потребителския си акаунт от Продавача. В момента няколко десетки хиляди купувачи имат открит акаунт във виртуалната галерия ShipGRATIS.bg.
 • Виртуална галерия ShipGRATIS.bg не е доставчик на никакви стоки, не сключва договори за продажба на стоки, не влиза в контакт с конкретните стоки и няма контрол върху процесите на доставка. Договорът за покупка се сключва между Продавача и Купувача.

 • Безопасност и гаранции
 • Всеки Продавач, който предлага стоките си във виртуалната галерия ShipGRATIS.bg трябва да посочи условията за пазаруване които уреждат продажбата на стоки до всеки продукт. Тъй като виртуалната галерия ShipGRATIS.bg прилага политиката за гаранция на удовлетвореността на Купувачите, контролира под формата на санкции Продавача и гарантира, че тези условия, независимо от коя част на света е Продавачът, винаги са в съответствие с правния ред на Чехия и правото на Европейския съюз.
 • Безопасност на плащане
 • Една от частите на политиката за гаранция на удовлетвореността на клиентите е сигурността на плащанията, която виртуалната галерия ShipGRATIS.bg предоставя със система за попечителство въз основа на условията на попечителство. Тази система е задължителна за всички потребители. В рамките на тази система потребителят-купувач изпраща средствата в сметката за събиране на виртуалната галерия ShipGRATIS.bg в която се съхраняват, докато не бъдат изпълнени условията за съхраняване за изпращането им до потребителя-продавач. Тези условия са различни в зависимост от вашия начин на плащане. В случай, че потребителят-продавач не спазва гарантираните от него условия, които са показани до всеки продукт, виртуалната галерия ShipGRATIS.bg може да забави изпращането на средства на потребителя-продавач и да помогне на потребителят-купувач да започне преговори за премахване на недостатъци. Виртуалната галерия ShipGRATIS.bg няма право да решава или оценява спорове, произтичащи от споразумението за покупка между своите потребители. В случай, че потребителят-продавач наруши условията, при които виртуалната галерия ShipGRATIS.bg предотвратява незаконно поведение във виртуалното си пространство, средствата могат да бъдат върнати на потребителя-купувач.

 • Комуникация с търговци
 • Като част от политиката за гаранция на удовлетвореността на купувача, ние гарантираме, че Продавачът ще общува с Купувачите и ще обработва техните искания. В случай на спор между Продавача и Купувача, ние предлагаме услуги за решаване на проблемите под формата на медиаторска комуникация. Пазаруващите винаги могат да общуват на български език.

 • Отговорност
 • Операторът не е една от страните в рамките на договора за покупка при покупка на стоки и следователно не поема никаква отговорност за договора за покупка между Продавача и Купувача. Операторът също не е представител нито на Продавача, нито на Купувача. Продавачът е отговорен за продажбата на продукти, всякакви оплаквания от Купувача и всички други въпроси, произтичащи от договора за покупка между него и Купувача, като отговорност за дефекти на продукта.

 • Операторът не предоставя гаранция за:
 • (I) наличността, качеството, безопасността, пригодността или законността на стоките, показани от търговеца;
 • (II) автентичността или точността на всяко описание на стоките или друго съдържание, предоставено от Продавача;
 • (III) автентичността или точността на оценките, отзивите или други потребителски мнения
 • (IV) изпълнение или действие на който и да е Продавач или трета страна.
 • Ако не е посочено друго, операторът няма 100% правомощие за това какви стоки ще изложи Продавачът. Операторът е настроил контролните процеси така, че ако е възможно ще предотврати проблемите на купувачите с покупката. Преди да закупи от Продавача се препоръчва Купувачът да се запознае с продуктите и условията, при които ще купува от Продавача.

 • Въпреки че не сме страна от договора между Продавача и Купувача в момента на покупката, ние съдействаме при обработката на плащанията, връщането на продукти, възстановяването на финансови средства и други услуги на клиентите.

 • Права на интелектуална собственост
 • Виртуалната галерия ShipGRATIS.bg отдавна насърчава политика на пълна прозрачност и спазване на закона, в рамките на която се стреми по всякакъв начин да предотврати нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети страни.
 • ShipGRATIS.bg Marketplace програмата санкционира Продавачите, предлагащи стоки, нарушаващи правата на интелектуална собственост на трети страни. В случай на сериозно нарушение, Продавачът може да получи глоба или да бъде блокиран целия акаунт.
 • Ако във виртуалната галерия ShipGRATIS.bg срещнете нарушение на правата върху интелектуална собственост, попълнете формуляра („copyright takedown notice“) тук. Той ще помогне да се открият и накажат онези, които не спазват правата на интелектуалната собственост.
 • Операторът не е в съответствие с член 14 от Директива 2000/31 / ЕО относно електронната търговия, Закон № 480/2004 Coll. и „Безопасно пристанище“ от 17 U.S.C. §§ 512 Закон за авторското право върху цифровото хилядолетие (DMCA), отговорен за нарушаването на правата върху интелектуалната собственост във виртуалното му пространство, ако не е запознат с тях.