Голямо състезание

Условия за ползване на галерията за пазаруване ShipGRATIS.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

 

 • Общи условия - Различни покупки на стоки от СКЛАДА
 • Избор на стоки за поръчка, поръчка за покупка, договор
 • Цена, начин на плащане
 • Доставка на стоки
 • Други разпоредби
 • Рекламация
 • Прекратяване и промяна на договора
 • Оттегляне от договора и възстановяване на средства
 • Правила за поверителност
 • Съвети за работа с електрически отпадъци
 • Правила за използване на "бисквитки"
 • Решаване на спорове


 •  

  1. Общи разпоредби, Споразумение за посредничество

  1.1 В случай на закупуване на стоки, купувачът сключва с оператора на галерията ShipGRATIS.bg, компанията Ateli, s.r.o. Споразумение/Договор за посредничество.

   

  1.2 Следните условия на ползване регулират посредничеството на покупката на стоката между Купувача и Доставчика и  и определят и уточняват правата и задълженията на Доставчика и Купувача в онлайн галерията за покупки  ShipGRATIS.bg.Всички договорни отношения се сключват в съответствие с правния ред на Чешката република. Купувач, който е потребител или само потребител, е лице, което не действа в хода на своята стопанска или друга дейност при сключването и изпълнението на договора. Ако една от страните на договора е потребител, отношенията не се ръководят от общите условия за ползване, а се регулират от Гражданския кодекс (Закон № 89/2012 Sb.) И от Закона за защита на потребителите (Закон № 634/1992 Sb.). Купувач, който не е потребител, е бизнесмен или юридическо лице, който купува продукти за нуждите на своя бизнес. Този купувач се регулира от общите условия на ползване, доколкото се отнася за него и Гражданския кодекс (Закон № 89/2012 Sb.).

  1.3 Операторът на интернет галерията за пазаруване ShipGRATIS.bg и доставчикът на посредническата услуга е компанията Ateli, s r.o., БУЛСТАТ: 29157013, с адрес“ Habrmannovo náměstí 794/5, Doubravka, 312 00 Plzeň, Česká republika (Чехия), вписано в Търговския регистър при Окръжен съд в Пилзен, раздел C, вписване 27472 (наричано по-долу "Доставчик").

   

  1.4 Доставчикът урежда на купувача да купува стоки от Доставчиците и ги представлява при заплащане на покупната цена (наричана по-долу "Услугата").

   

  1.5 Доставчикът сключва договор за мандат (наричан по-долу "Споразумението") с купувача, като изпраща и заплаща задължителна поръчка. При сключване на договора, Доставчикът урежда на купувача да закупи стоки от Доставчика от името на Потребителя и по негова сметка.

  1.6 Услугата се предоставя срещу възнаграждение.

  2. Избор на стоки за поръчка, поръчка за покупка, договор

   

  2.1 Продуктът е обектно ориентиран във виртуалната оферта, разположена на уеб страниците на интернет покупната галерия на ShipGRATIS.bg. Към всеки продукт е посочено неговото наименование, описание, цена и друга допълнителна информация.

   

  2.2 Изборът на стока за поръчка на клиента се извършва чрез поставянето му в количката. С изпращането на поръчката сключва Купуващия договор с Доставчика на задължителна поръчка на стоки от Доставчика.

   

  2.3. След успешното създаване на поръчка клиентът ще получи потвърждение през електрона поща за приемане на поръчката с обозначение на предмета на договора, цената и платежните инструкции, плаща ли с превод или вклад в сметката на доставчика. Договорът е сключен в момента на получаване на потвърждението за приемане на поръчката.

  .

   

  2.4 С изпращането на поръчката клиентът потвърждава, че се е запознал с тези общи условия за използване, и че е съгласен с тях

   

  2.5 Ефективността на договора е обвързана с изпълнението на отлагателното условие. Отлагателното условие е плащането на стоката в цялата и стойност

   

  2.6 Договорът е сключен на български език. Сключеният договор е архивиран от доставчика с целта на успешно изпълнение и не е достъпен за трети лица, неприсъстваши в сделката.

  3. Цена, Начин на плащане

   

  3.1 Цената за целта на тези общи условия за ползване е паричната сума, която е изписана до всяка стока, представляваща сумата от продажната цена и възнаграждение, намалено от разходите за доставка на стока. Доставчикът не гарантира на купуващия, че цената е окончателна. В процеса на доставяне на поръчката може да се извърши митническа проверка на стоката. Тази възможност се късае до стоки с обща стойност по висока от 22€. Доставчикът се задължава да компенсира купувачът(само за потребители) за всички възникнали извънредни разходи – мито, данъци и такса за митническата сделка във формата на ваучър за покупки или възтановяване на паричната сума. Подробна информация и указания за митническия контрол и компенсация в случай на митнически контроли и прилагането на компенсация за обезщетение ще намерите ТУК. Чуждестранните доставчици не плащат данъци, така че е невъзможно да понижите данъчната стойност на тяхните стоки. Складовите продукти са доставяни от чешката група ATELI Goods, s.r.o, която е платец на ДДС, което означава, че може да плзвате ДДС намалението при тях.

   

  3.2 Цената се плаща чрез безкасов превод от сметка на сметка, предварителен вклад в сметка на доставчика или друг метод за плащане, който е предложен. Цената се важи за платена от деня в който цялата сума е пристигнала на сметката на доставчика. При заплащането на цумата поръчката става задължителна. Не е възможно по късното плащане на стоката поради причината, че доставчиците са от Китай, Хонг-Конг, Сингапур.

   

  3.3 Въз основа на решението на Конституционния съд Pl.ÚS 26/16 от 12.12 2017, задължението за регистриране на електронни продажби в нашия електронен магазин беше отменено.

   

  4. Доставка на стоки

   

  4.1 Стоката е доставена от Доставчик. Времето на доставка е изписано до всеки продукт. Складовите стоки могат да бъдат получени до 10 работни дни от деня на изпращането. За останалите стоки времето е различно според доставчика и сезоона в годината (Коледа и други празници). Изписаните дни на доставка се изчисляват винаги от датата на изпращане.

  4.2 Времето за доставка на стоката от категорията „Складови продукти“ е 2 работни дни oт деня на изпращането за адреси в Чехия, 3 работни дни oт деня на изпращането в Словакия и 10 работни дни за България от датата на получаване на потвъждаващия имейл за изпращане на поръчката.

  4.3 В случаите, когато доставчиците използват службата BohemiaPost за доставка, потребителят упълномощава оператора на услугата (ZIRAFO, sro, ЕИК: 06295029, седалище Sokolovská 1127/118 Plzeň - Bolevec 323 00, Czech Republic) за следните операции:

  - потребителят упълномощава превозвача BohemiaPost, респ. нейните национални клонове да поемат от негово име пратката от основния превозвач до адреса на логистичния й ХЪБ, който му е доставена и да предприемат стъпки за окончателното й доставяне и свързаните с това действия, предвидени от обичайната практика. Това пълномощно важи и за ситуацията, когато изпратените стоки вече са собственост на потребителя и потребителят не ги превземе;

  - потребителят допълнително упълномощава BohemiaPost, съответно нейните национални клонове да извършват от негово име митнически операции, необходими за успешно разчистване и впоследствие доставка. Конкретно за представителство в митническите процедури, плащане на митнически дългове, eв. други такси, свързани с митническите преговори.

  5.

  Други разпоредби   

  5.1 Оплакванията за отговорност за щетите причинени от повреда на стоката може да се подадат към доставчика, не към предприемача.

   

  5.2 Български инструкции не са стандартно в съдържанието на опаковката понеже предприемачите са с проиъход от Китай, Хонг конг или Сингапур. Приемача обаче прави всичко възможно за купуващите и към по-сложните продукти изпраща мануал по електроническа поща в езика на определената държава (ако го има в наличие). Ако мануалът не съществува за определения език доставчика се завързва да помогне на купувача чрез клиентския си сервис за да може да безопасно, бързо и ефективно да ползва стоката.

   

  5.3 Доставчикът се завързва да решава всички проблеми със загубени или повредени пакети/стоки и то в полза на купувача за да му не възникне никаква щета от такъв инцидент.

   

  5.4 Доставчикът неноси никаква отговорност за повреди появили се поради неправилната манипулация със закупената стока.

  6. Рекламация

   

  6.1 Доставчикът се завързва да решава рекламацията на стоки купени от Купуващия от Предприемача в законния краен срок от 30 дни. Доставчикът се задължава, че приема рекламацията на стоката във своите помещения в Чехия, за да не е нужно Купувача да плаща по високи от нужните финансови средства за връщането на рекламираната стока. Доставчика последствено изпраща стоката на свои разноски. Законния краен срок се брои от деня на доставката на стоката за рекламация в складовете на Доставчика. В законния краен срок не се броят дните през които оправената/сменена стока е на път от Доставчика към Купувача.

   

  6.2 Купувача трябва да действа в съответствие със рекламационния ред иначе е възможно забавяне или в краен случай отказване на приетата рекламация.

  7.

  Прекратяване и промяна на договора  7.1 Прекратяването на договора от страна на Купувача по никакв начин не засяга дейността на Доставчика по Договор за медиация, докато доставчикът не е осъзнал за прекратяването. Т.е. Договорът неможе да бъде прекратен например в случай, че стоката вече е на път от Предприемача. Предупреждаваме, че информацията за изпращането на стоката се променя винаги със известно закъснение.

  7.2 Разбере-ли Доставчика, че стоката поръчана от Купувача не е в наличност в складовете ще предложи на Купувача алтернативна стока(ако е в наличност). В случай, че купувача откаже от тази възможност ще му бъдат възвърнати финансовите средства на сметката на купувача и договорът ще бъде прекратен.

   

  8.

  Оттегляне от договора и възстановяване на сумата   

  8.1 Ако клиентът е потребител по смисъла на член 52, параграф 3 от Гражданския кодекс, според закон е опълномощен да одстъпи от договора между Доставчика и Предприемача без да задаване на повод и без никаква санкция до 14 дни от подписването на договора. Понеже уважаваме нашите клиенти и искаме да им дадем най-висок стандарт на служби, ние удължаваме този срок до 30 дни. Инструкции за връщане на стоката може да намерите ТУК. Неспазването на тези иструкции означава забавяне на процеса на връщането на стоката. Приемането на стоката е усигурено от Доставчика, на територията на Чехия който изпраща стоката към Предприемача на свои разноски. Ако е повредена опаковката или друга част на стоката може Предприемача да навиши цената на стоката поради поправката на стоката

   

  8.2 В случай на връщане на пари чрез пощенски запис в рамките на България ще бъде в зависимост от сумата приписана извънредна такса, която ще бъде взета от получената сума, така че препоръчваме при връщане на пари ползването на банкова сметка.

  8.3 Предприемача и доставчика имат право да отстъпят от договора по причина на грешно изписани данни на инзерираните продукти (например скадова наличност, цена) и в случай на нерешими проблеми с изпълнението на поръчката

  9. Декларация за поверителност на личните данни

   

  9.1 Личните данни на клиентите се съхраняват в съответствие с приложимите закони на Чешката република, по-специално със Закон № 101/2000 Coll., За защита на личните данни, с измененията. Личните данни на клиента са напълно защитени от злоупотреба. Поръчка за обслужване на клиенти е съгласен, че личните му данни, предоставени от Доставчика ще бъдат използвани за целите на изпълнение на поръчката и няма да бъдат разкривани на трети лица, с изключение на доставчик.

   

  9.2 При споделяне на своите данни при използването на галерията (напр. покупка, участие в играта, абонация за бюлетина, добавяне на своето мнение в една от многото дискусии, ползването на клиентски сервис, попълване на имейл адреса в количката, при неуспешното изпращане на поръчката, абониране за нотификации в браузъра и т.н) изразява съгласие със изпращането на информации съответни със пазаруването във галерията ShipGRATIS.bg и доставчици на електронния адрес зададен при регистрацията и е съгласен е да получава търговски оферти на този адрес. Съгласието на клиента за абониране за търговски оферти е изцяло доброволно.

   

  9.3 Личните данни ще бъдат обработвани за неопределен период от време.

   

  9.4 Въз основа на легитимен интерес потребителят e съгласен да му бъдат изпращани търговски съобщения, свързани с закупените от него стоки, по електронна поща и СМС съобщение.

  9.5 Потребителя е съгласен със обработката на личните си данни: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка. При пазаруване в секцията „Битпазар“ потребителя се съгласява с побликуването на своето име, първата буква на фамилното име и град изписани в адреса на доставка на останалите посетители на галерията в следния формат: Джоузеф Н., Пилзен, купи за 24, - CZK.


  10. Доставчици

   

  10.1 Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.

  10.2 Skyvogue Tech Trading Co., Ltd.

  10.3  ATELI Goods, s.r.o. (dodavatel Skladovek)

   

  11.

  Понаучение за манипулация с електрическите отпадъци   

  Информираме клиентите си, че екологичното унищожаване на нашите продукти (Складови стоки) по реда на Закона за отпадъците не. 185/2001 Coll. и Министерството на околната среда Постановление №. 237/2002 Сб. се осигурява от "Споразумението за да се гарантира, съвместно изпълнение" в рамките на ASEKOL и адрес на управление:.. Чехословашката изгнание 2062/8 143 00 Praha 4. Списъкът на сайтове с цел събиране и техните часове на работа, включително и телефонни номера, регистрирани на www.asekol.cz уебсайт.

  Ако искате да се отървете от вече дисфункционално електрическо оборудване, можете да го изпратите дори в последния търговец на дребно, който има законово задължение да съоръжението да се вземат, ако потребителят купува ново устройство в неговия (режим на парче по парче).

  Във всеки случай, не се използва, счупен продукт се озове в градската канализация или на друго място, тъй като тези устройства могат да съдържат редица опасни вещества, както и редки материали, които могат да бъдат използвани повторно.

  Моля, не разглобявайте нефункционално електрическо оборудване, то трябва да е пълно.

   

   

  Ние допринасяме за връщането на електрическото оборудване

  Пенсионираните електрически уреди не принадлежат към общински отпадъци. Пълна (nedemontované) оборудване трябва да бъдат подадени до точката на събиране.

   

  Потребителите имат възможност да върнат безплатно електрическото оборудване:

   

  рециклиране център на селото, което е място на връщане ASEKOL или двор събиране на селото, където се намира потребителят, към магазина, откъдето си купи нова електрическа (парче по парче) или друго място за събиране.

   

  Поставянето на използваното електрическо оборудване на правилното място ще го позволи

  участие в процеса на органични отпадъци, в резултат на правилното лечение и рециклиране. Таксата за рециклиране е включена в цената на продукта.

   

   

  Нашата компания поема отговорността за своите продукти и финансирането на тяхното събиране и екологично обезвреждане.

   

  Предупреждение: Използвани батерии и акумулатори неправилно изхвърлени битови отпадъци, може сериозно да наруши функционирането на околната среда. След известно време на освобождаването на вредни, особено т.нар. Тежки метали, които могат да замърсят почвата или подземните води и повърхностните води, както и да имат доказан вреден ефект върху човешкото здраве. Рециклиране на метални вещества, съдържащи се в батериите могат да се постигнат значителни икономии на енергия и материали от първостепенно surovin.Symbol зачеркната кофа за смет, можете да намерите директно на нашите батерии и тяхната опаковка или електрическото оборудване, които съдържат батерии или акумулатори. Този символ показва, че батериите не принадлежат в коша, боклука или контейнера с битови отпадъци. Хвърляне на батерията в коша за отпадъци или в дивата природа, е строго забранено.

   

   

   

  Законодателство

   

  Директива на Европейския съюз

   

  • Директива на Директивата на Европейския парламент и на Съвета не. 2002/96 / ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (английски / Чехия)
  • Директива на Директивата на Европейския парламент и на Съвета не. 2002/95 / ЕО относно ограничението за прилагане на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (английски / Чехия)

   

  Закон за отпадъците - № 185/2001 Coll., Както е изменен

   

  Изпълнителният указ № 352/2005 Coll.

   

  Указ № 352/2005 Coll. относно обработката на електрически и електронни отпадъци

   

  Предупреждение:

   

  Използвани батерии и акумулатори неправилно изхвърлени битови отпадъци, може сериозно да наруши функционирането на околната среда. След известно време на освобождаването на вредни, особено т.нар. Тежки метали, които могат да замърсят почвата или подземните води и повърхностните води, както и да имат доказан вреден ефект върху човешкото здраве. Рециклиране на метални вещества, съдържащи се в батерии могат да се постигнат значителни икономии на енергия и материали на първични материали.

   

  Кофа със символ на контейнер може да се намери директно на нашите батерии и тяхната опаковка или електрическо оборудване, които съдържат батерии или акумулатори. Този символ показва, че батериите не принадлежат в кошчето, боклук или контейнер с битовите отпадъци. Хвърляне на батерията в събирането на съдове за битови отпадъци или в дивата природа, е строго забранено.

   

   

  11.

  Правила за "бисквитките"   

  Потребителят дава на операторите с помощта галерия съгласие за пазаруване на обработката на т.нар. "Бисквитки", за да се улесни предоставянето на услуги на информационното общество, в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46 / ЕО относно целите на "бисквитки" или други подобни инструменти. Това гарантира, че потребителите са запознати с информацията, която се съхраняват в крайното оборудване, които те използват.

  Потребителите имат възможност да се откаже "бисквитки" или други подобни приспособления, поставени в техните крайни устройства, например. Това работи във функционалността на частно сърфиране на браузъра си.

   

  11.1 Условия за употреба на бисквитки

  Какво е бисквитка?

  "Cookies" са малки текстови файлове, които се съхраняват във вашето крайно устройство или неговата памет. Тези файлове позволяват на нашия сайт, за да записва информация за посещението ви, настройките на браузъра си, за кой език и др. Следващата ви посещение в нашия уеб сайт и може да бъде много по-бързо и по-подходящи за вашите интереси. Без тях, като посетите нашия сайт е много по-сложно. Тези нас набори наред с други неща, ще ви помогне да пригодите нашата оферта точно за вашите нужди и да използвате Google Analytics. Обща информация за бисквитките INTERCEPT напр. Тук (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

  Използването на бисквитки не означава непременно, че ще ни дадете вашата лична информация, но когато нашата лична информация, която предоставяте (напр. Поради това ние може да достави поръчаните продукти), може да се създаде връзка между личните Ви данни с информацията, съдържаща се в бисквитки но само за целите на подобряване на нашето предложение, което ще бъде по-подходящ за вашите индивидуални интереси и потребности. Вашите лични данни, разбира се, защитават, като се използват най-модерните технологии и други лица или фирми, се предават само до необходимата степен. В някои случаи, но за нас Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани по закон да осигури.

   

  Мога ли да забраня съхранението на бисквитки в устройството ми по някакъв начин?

  Да, точно когато преди да посетите нашия сайт в браузъра ви, започнете частен функция сърфиране. Използването на тези файлове могат да бъдат определени от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитките по подразбиране вече. Cookies могат да използват вашия уеб браузър, за да откаже да използва или да зададе само няколко бисквитки. В този случай, това е възможно само в някои части на нашия сайт няма да се показват правилно, да ги преглеждат ще бъде по-трудно и ще ви покажат само предлагаме продукти, подходящи за вашите нужди.

  Мога ли да разберете каква лична информация за мен моят оператор? Аз провери тяхната точност? Мога ли да се оттегли съгласието за лечение?

  Да, само когато се свържете с нас чрез обслужване на клиентите.

   

  Какви бисквитки ползваме:

  Cookies се използват на нашия сайт може от гледна точка на тяхната трайност се разделят на два основни типа. Кратки нар. "Бисквитки за сесия", които са само временно и се записват в браузъра Ви, докато не затворите браузъра си, и в дългосрочен план, така. "Постоянните бисквитки", които са запаметени в устройството много по-дълго, или докато ръчно не изтриете (път оставяйки бисквитки на вашето устройство зависи от действителните бисквитките и настройките на браузъра).

  От гледна точка на функцията, която изпълнява всяка бисквитка, бисквитки могат да се разделят на:

  • конверсни, които ни позволяват анализ на различни продажни канали
  • трекингови, които в комбинация с конжерсните помагат за анализа на продажните канали
  • ремаркетингови, които ползваме за персонализация на рекламите и тяхната вярна употреба
  • аналитически, които ни помагат да увеличим удобствието на потребителите на нашия сайт, като разберем как потребителите го използват
  • есенциални, които са важни за главните функции на страницата.

  Някои бисквитки могат да събират информация, която впоследствие се използва от трети лица и чрез пример. Директно подпомагане на нашите промоционални дейности (т.е.. ", Тези на трети страни"). Така например, информация за продуктите, които купуват посетителите на нашия сайт може да се показва рекламна агенция за по-добро персонализиране на дисплея на интернет рекламни банери, показани на уебсайта си. Според тези данни, не може да бъде идентифициран.

  Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie(Vydavatel, Typ, Trvanlivost):

  • AdWords Tracking, Remarketing, 90 дни
  • Facebook, Tracking, Конверсни, persistent
  • Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 месеца,persistent,6 месеца,persistent,persistent,session
  • Heureka, Tracking, Конверсни, persistent
  • asid, Essential, може да се отлишава
  • https_enabled, Essential, може да се отлишава
  • s_pers_c6, Essential, mможе да се отлишава
  • s_pers_c5, Essential, може да се отлишава
  • ngEnabled, Essential, може да се отлишава
  • php,phtml,php3, Essential, може да се отлишава
  • recently_viewed, Essential, може да се отлишава
  • Sklik, Tracking, Remarketing, 30 дни,max 540 дни
  • Стока, Tracking, Конверсни, persistent


   12. Решаване на спорове

  • Взаимните спорове между Купувача и Доставчика / Доставчика могат да бъдат разглеждани пред Общия съд или извънсъдебното разрешаване на потребителски спорове чрез Чешката търговска инспекция със седалище в гр. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, www.coi.cz.

   

   

   

  Tези условия влизат в сила на 26.9. 2019